Účast na turnajích

29.10.2015 20:44

Zatím máme potvrzené tyto termíny turnajů ve dnech 14.11.2015 (Šternberk), 5.12.2015 (Hlučín), 10.1.2016 triangl místo treninku na ZŠ E.Beneše v Opavě, 30.1.2016 (Štítina) a 14.2.2016 (Šternberk). Nominaci hráčů a podrobnosti k těmto turnajům včas zveřejníme. Sledujte naše stránky!