P Ř Í S P Ě V K Y Z A S Í L E J T E ...

20.01.2016 21:31

Příspěvky 2016

Příspěvky musí být uhrazeny vždy do 10 dne v měsíci ( dbejte na to prosím )

Platí se v tyto měsíce: leden, únor 500 czk, březen, duben, květen, červen – 300 czk

Informace o platbě na účet

číslo účtu:  196099849 / 0300

variabilní symbol:  rodné číslo hráče

zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení hráče, kategorie (  starší dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, přípravka, ročník 2006, 2007, 2008, školička )

Dbejte na to, aby byly při platbě na účet fotbalového klubu vždy uvedeny tyto informace ! lépe se to bude identifikovat a nestane se, že u někoho příspěvky nenaskočí